Betonsko gvožđe

Kamioni i prikolice

Viljuškari

Mašine

Vangabaritni transport

Niskogradnja

O firmi


Građevinski materijal

Proizvodnja

O firmi 


O firmi


Proizvodnja

O firmi


Put do preduzeća na stovarištu "Pin"

  Put do Pina m.jpg (49653 bytes)

 

REŠETKASTI ARMATURNI NOSAČI

 

Primenjuju se kao gotova armatura za međuspratne ploče, nadvratnike, natprozornike i drugo.

 

KVALITET MATERIJALA

Zavarene armaturne mreže i rešetkasti nosači izrađuju se od orebrene hladno vučene žice oznake MAR 500/560 sa sledećim minimalnim mehaničkim osobinama:

 

 

 

Kvalitet materijala redovno se kontroliše i potvrđuje izdavanjem atesta od strane Instituta IMS A.D. Beograd.

Saglasno razvoju i poboljšanju oblika profila, osvojena je proizvodnja orebrenog profila čijom se upotrebom postiže veća nosivost, smanjuju dužine sidrenja, povećava trajnost konstrukcija i ekonomičnija gradnja.

 

STANDARDI

Proizvodnju, isporuku, kontrolu kvaliteta, proračun i ugradnju određuju sledeći standardi i propisi:

JUS C. B6. 013 - za čeličnu žicu za izradu zavarenih armatura;

JUS U. M1. 091 - za zavarene armature;

 

ATESTIRANJE VRŠI

 

 

INSTITUT IMS A.D.

Beograd, Bul. Vojvode Mišića 43

CENTAR ZA METALE

 

 

hala.jpg (36378 bytes)

Mannes03.jpg (39624 bytes) Mannes02.jpg (42582 bytes) Mannes01.jpg (41452 bytes) Mannes06.jpg (42673 bytes)
Mannes_05.jpg (44818 bytes) Mannes07.jpg (45473 bytes) Mannes09.jpg (48917 bytes) Mannes_04.jpg (43236 bytes)  

 

Sva roba će biti dopremljena do mesta istovara koje Vi odredite.

 

 

Adresa:

11400 MLADENOVAC;
Ul. Kosmajska 139 (stovarište "PIN")

tel: +381 11 823-0872, 823-1672
fax: +381 11 823-1525

E-mail: pin@pin.rs